Pontiac Trans-Am burnout

Aplikacje, aby mogły funkcjonować w środowisku klastrowym, muszą spełniać pewne warunki. Mając świadomość jak funkcjonuje klaster serwerów, warto również stosować tzw. dobre praktyki, aby uzyskać najlepsze efekty i uniknąć błędów podczas użytkowania. W tym wpisie postaramy się przybliżyć temat w oparciu o aplikacje napisane w PHP. Przez klaster rozumiemy infrastrukturę, która umożliwia jednoczesne działanie aplikacji [ Czytaj dalej ]


Copyright © InnerVision Sp. z o.o.. All rights reserved.